Viac času na príbeh, menej na hľadanie odborníkov

Spájame vás, žurnalistov, s odborníkmi pripravenými poskytnúť kvalitné informácie, aby ste mohli každý deň prinášať nový a atraktívny obsah.

Vieme aké náročné môže byť vyhľadanie vhodného zdroja s potrebnými znalosťami, v požadovanej lokalite a v časovej tiesni. Na medializuj.sk nájdete potrebných odborníkov pripravených reagovať rýchlo a vecne. Inšpirujte sa ich profilmi.

Ako to teda funguje?

 

1
Registrujte sa

Registrácia je bezplatná, jednoduchá a netrvá dlhšie ako minútu.

2
Požiadajte odborníkov o potrebné informácie

V žiadosti uvediete tému na ktorej pracujete, otázky na ktoré potrebujete odpovede a termín uzávierky. Vaša anonymná žiadosť bude okamžite doručená relevantným odborníkom.

3
Vyberte najlepšiu odpoveď

Odborníci vám v požadovanom termíne  odpovedia na otázky a vy si vyberiete jedného, alebo viacerých, ktorých odpovede vám najviac vyhovujú a sprístupníte im svoje kontaktné údaje, alebo ich priamo kontaktujete. Až do tohto momentu ostáva vaša identita pre odborníkov utajená.

 

Ak potrebujete vyjadrenie okamžite, môžete odborníkov kontaktovať priamo. Kontaktné údaje registravaných odborníkov sú prístupné po registrácii.

Vaše osobné údaje s nikým nezdieľame
a nikdy vám nepošleme SPAM

Kódex správania

  1. Nie je dovolené podmieniť uverejnenie zdroja informácií platbou.
  2. Nie je dovolené žiadať informácie za účelom medializovania reklamných článkov
  3. Neaktuálne žiadosť prosíme ihneď odstráňte. Rešpektujme vzájomne svoj čas a prácu.
  4. Prosíme nezadávajte duplicitné žiadosti o informácie.