Pomôžte novinárom a medializujte sa

Sme presvedčení, že na Slovensku je množstvo šikovných ľudí, odborníkov, nápadov a zaujímavých podujatí, ktoré si zaslúžia mediálny priestor a zviditeľnenie.

Medializuj.sk vám dáva mimoriadnu príležitosť zviditeľniť seba, svoju značku, podnikanie, alebo zamestnávateľa. Ponúknite žurnalistom zdroj kvalitných informácií a budete odmenení mediálnou publicitou.

Ako to teda funguje?

 

1
Registrujte sa

Registrácia je bezplatná, jednoduchá a rýchla.

2
Buďte pripravení

Okamžite po vyplnení profilu budete dostávať žiadosti žurnalistov o informácie. Pri registrácii zadajte aktívne používanú emailovú adresu a telefónne číslo, rýchlosť vašich odpovedí je často rozhodujúca. Reagujte iba na relevantné žiadosti v rámci svojich odborných kompetencií.

3
Odpovedzte na žiadosti

Pozorne si prečítajte žiadosť žurnalistu a odpovedzte v požadovanom termíne. Vaše kontaktné údaje sú viditeľné pre registrovaných žurnalistov a môžu vás kontaktovať aj priamo.

 

Kódex správania

  1. Vytvorte si atraktívny profil, prezentujte svoje najsilnejšie stránky, preukážte odborné znalosti, skúsenosti a dosiahnuté výsledky.
  2. Na žiadosti o poskytnutie informácií odpovedajte čo najskôr. Uvedomte si, že žurnalisti majú striktné uzávierky a pracujú rýchlo. Myslite na to, že často vyhráva prvý.
  3. Prosíme nikdy neodpovedajte na žiadosti, ktoré sú mimo oblasť vášho záujmu a znalostí. Rešpektujme vzájomne svoj čas a prácu.
  4. Nezabudnite o medializuj.sk povedať svojim priateľom a kolegom.