Pomôžte novinárom a medializujte sa

Sme presvedčení, že na Slovensku je množstvo šikovných ľudí, odborníkov, nápadov a zaujímavých podujatí, ktoré si zaslúžia mediálny priestor a zviditeľnenie.

Medializuj.sk vám dáva mimoriadnu príležitosť zviditeľniť seba, svoju značku, podnikanie, alebo zamestnávateľa. Ponúknite novinárom zdroj kvalitných informácií a budete odmenení mediálnou publicitou.

Ako vyzerá systém pre odborníkov?

Vyplňte si svoj odborný profil, aby vás mohli novinári kontaktovať v súvislosti s vašimi odbornými znalosťami a skúsenosťami. Nezabudnite popísať svoje úspechy a nahrať Vašu fotografiu, ktorú by mohli použiť pri vašej citácii. Registrácia novinárov aj odborníkov prechádza systémom manuálneho overenia.
Na svojej nástenke uvidíte aktuálne výzvy od novinárov, do ktorých sa môžete zapojiť. Systém vás upozorní na to, na koľko precent máte vyplnený profil a vypíše niekoľko rád, ako ho vylepšiť. Váš profil a kontakty vidia iba administrátori projektu medializuj.sk a novinári.
Vyplňte svoj profil, zapájajte sa do výziev, komunikujte s novinármi. Objavte sa v novinách a budujte si svoje dobré meno, zvyšujte svoju kredibilitu a pomôžte médiám podávať overené odborné informácie.

Ako to funguje?

1
Registrujte sa

Registrácia je bezplatná, jednoduchá a rýchla.

2
Buďte pripravení

Okamžite po vyplnení profilu budete dostávať žiadosti žurnalistov o informácie. Pri registrácii zadajte aktívne používanú emailovú adresu a telefónne číslo, rýchlosť vašich odpovedí je často rozhodujúca. Reagujte iba na relevantné žiadosti v rámci svojich odborných kompetencií.

3
Odpovedzte na žiadosti

Pozorne si prečítajte žiadosť žurnalistu a odpovedzte v požadovanom termíne.
Vaše kontaktné údaje sú viditeľné pre registrovaných žurnalistov a môžu vás kontaktovať aj priamo.

 

Kódex správania

  1. Vytvorte si atraktívny profil, prezentujte svoje najsilnejšie stránky, preukážte odborné znalosti, skúsenosti a dosiahnuté výsledky.
  2. Na žiadosti o poskytnutie informácií odpovedajte čo najskôr. Uvedomte si, že žurnalisti majú striktné uzávierky a pracujú rýchlo. Myslite na to, že často vyhráva prvý.
  3. Prosíme nikdy neodpovedajte na žiadosti, ktoré sú mimo oblasť vášho záujmu a znalostí. Rešpektujme vzájomne svoj čas a prácu.
  4. Nezabudnite o medializuj.sk povedať svojim priateľom a kolegom.