Tlačové správy už čoskoro

Dajte Slovensku vedieť o vašom novom produkte, službe, alebo udalosti.

  • Hromadná distribúcia z jedného miesta
  • Garantované uverejnenie v médiách
  • Výhodné ceny

 

Táto služba sa pripravuje. Registrujte sa a po spustení služby sa o nej dozviete ako prví.