Viac času na príbeh, menej na hľadanie odborníkov

Spájame vás, novinárov, s odborníkmi pripravenými poskytnúť kvalitné informácie, aby ste mohli každý deň prinášať nový a atraktívny obsah.

Vieme, aké náročné môže byť v časovej tiesni vyhľadanie vhodného zdroja s potrebnými znalosťami, v požadovanej lokalite. Na medializuj.sk nájdete potrebných odborníkov pripravených reagovať rýchlo a vecne. Inšpirujte sa ich profilmi.

Ako vyzerá systém pre novinárov?

Pri tvorbe článku si môžete vybrať, či vytvoríte hromadnú výzvu pre odborníkov z určitej oblasti, všeobecnú výzvu, napríklad ak pripravujete anketu, alebo oslovíte vybraného odborníka individuálne.
V databáze nájdete zoznam odborníkov z vybranej oblasti, ktorých môžete osloviť so žiadosťou o vyjadrenie do pripravovaného článku.

Ako to funguje?

1
Registrujte sa

Registrácia je bezplatná, jednoduchá a netrvá dlhšie ako minútu.

2
Požiadajte odborníkov o potrebné informácie

V žiadosti uvediete tému, na ktorej pracujete, otázky, na ktoré potrebujete odpovede a termín uzávierky. Vaša anonymná žiadosť bude okamžite doručená relevantným odborníkom.

3
Vyberte najlepšiu odpoveď

Odborníci vám v požadovanom termíne  odpovedia na otázky a vy si vyberiete jedného, alebo viacerých, ktorých odpovede vám najviac vyhovujú a sprístupníte im svoje kontaktné údaje, alebo ich priamo kontaktujete. Až do tohto momentu ostáva vaša identita pre odborníkov utajená.

 

Ak potrebujete vyjadrenie okamžite, môžete odborníkov kontaktovať priamo.
Kontaktné údaje registravaných odborníkov sú prístupné po registrácii.

Vaše osobné údaje s nikým nezdieľame
a nikdy vám nepošleme SPAM

Kódex správania

  1. Nie je dovolené podmieniť uverejnenie zdroja informácií platbou.
  2. Nie je dovolené žiadať informácie za účelom medializovania reklamných článkov.
  3. Neaktuálne žiadosti, prosíme, ihneď odstráňte. Vážme si vzájomne svoj čas a prácu.
  4. Prosíme, nezadávajte duplicitné žiadosti o informácie.